Skip to main content

Allmänna Köp- och leveransvillkor

Nedan hittar du My Window ABs allmänna köpvillkor över vad som betraktas gällande både före och efter ett köp hos oss. Våra köpvillkor ger dig som privatperson eller företag en trygghet när du handlar hos oss. Vi rekommenderar alltid att du läser våra köpvillkor innan du lägger din beställning.

Detta avtal gäller inte registrerade avtalskunder hos My Window, där gäller det enskilda avtalet.

Beställning / Avtal om köp

Kund gör bindande beställning och godkänner köpvillkoren genom att skriftligen acceptera offert från My Window. Avtal om köp bekräftas alltid genom att Kund mottar en orderbekräftelse på aktuell beställning, fysiskt eller via e-post. Avtal om köp gäller oavsett betalningsalternativ samt oberoende av om handpenning betalats eller inte. My Window uppmanar dig som Kund att alltid spara din orderbekräftelse för eventuell framtida korrespondens.

Kund ansvarar för att, innan offerten accepteras ha läst igenom offerten och se över de inlagda valen. Vid godkännande av offerten godkänner kunden även de val som står i offerten och ansvarar för valen är enligt överenskommelse.

Vid godkännande av offert behöver du som Kund ange korrekt fakturaadress. Om detta inte sker omgående utan måste ändras efter redan utskriven faktura, debiteras du som Kund en fakturaavgift om 150 kr ex. moms.

Vid nyttjande av RUT eller ROT ansvarar du som Kund för att skatteverkets regler följs. Information gällande nyttjande av RUT eller ROT måste vara My Window tillhanda SENAST vid beställningstillfället. My Window hanterar ej RUT- eller ROT-avdrag efter att avtal om köp träffats.

Betalning

Företag, Betalningsvillkor

Betalningsvillkor för företag utgår enligt standard med 50% av den totala summan i handpenning och resterande 50% i slutbetalning vid leverans. Önskemål om fakturabetalning måste upplysas om vid beställningstillfället. Om fakturabetalning efterfrågas gör My Window alltid kreditupplysning på angivet organisationsnummer, därefter meddelas om fakturabetalning är godkänd eller inte. Kreditbedömning görs först efter godkänd order och Säljaren förbehåller sig rätten att ändra betalningsvillkor efter att Köparen har godkänt offert. Betalningsalternativ för företag och organisationer som ej är kreditvärdiga är förskott via betalkort, alternativt med Bankgiro.

Betalningstid för faktura är 10 dagar (om inte annat avtalats) från och med det datum produkterna monterats av My Window. Om betalning inte erläggs i rätt tid tillkommer en påminnelseavgift om 50 kr per sänd påminnelse samt en dröjsmålsränta som utgår enligt räntelagen (1975:635). My Window samarbetar med Intrum Justitia. Det är till Intrum Justitia du som Kund vänder dig med eventuella frågor när ett ärende placerats hos dem. Produkterna tillhör My Window fram tills dess att full betalning erlagts för de beställda produkterna.

Betalningsalternativ, Företag
BG: 5048-2165
Swish: 123 031 01 44
iZettle (kortbetalning)

Privatperson, Betalningsvillkor

Betalningsvillkoren för privatkund utgår enligt standard med 50% av den totala summan i handpenning och resterande 50% efter leverans eller avhämtning av produkt i butik. My Window har ingen kontanthantering, betalning sker med de vanligaste kreditkorten. Order som hämtas i någon utav My Windows showrooms skall slutbetalas vid upphämtandet, dock senast 10 dagar efter avisering att produkt finns tillgänglig för avhämtning hos My Window.

Om betalning inte erläggs i rätt tid tillkommer en påminnelseavgift om 50 kr samt en dröjsmålsränta som utgår enligt räntelagen (1975:635). My Window samarbetar med Intrum Justitia. Det är till Intrum Justitia du som Kund vänder dig med eventuella frågor när ett ärende placerats hos dem.

Betalningsalternativ, Privatperson
BG: 5048-2165
Swish: 123 031 01 44
iZettle (kortbetalning)
Resurs Bank (delbetalning mot kreditupplysning)

*Vid val av Resurs Bank tecknas separat avtal med Resurs Bank efter att godkänd kreditupplysning gjorts.

Ångerrätt

Ångerrätt, bytesrätt eller öppet köp gäller ej för samtliga produkter My Window tillhandahåller då de specialtillverkats och måttanpassats efter Kundens unika förutsättningar och önskemål (se § 5 i Distans- och hemförsäljningslagen).

Annullering / Ändring av beställning

Ändring på redan lagd beställning skall ske inom 24 timmar från mottagen orderbekräftelse från My Window. Samtliga ändringar skall ske mailledes där bifogad orderbekräftelse med önskemål om ändringar bifogas. Ändring bekräftas genom uppdaterad orderbekräftelse via e-post från My Window. Om du som köpare annullerar eller ändrar lagd beställning efter mer än 24 timmar från mottagandet av orderbekräftelse, har My Window rätt till ersättning för den förlust My Window orsakats i upp till 100% av produktens/produkternas angivna pris.

Äganderättsförbehåll

Alla produkter tillhör My Window tills full betalning erlagts från köparen för de beställda produkterna.Montage

Vid montage ansvarar Köparen för att, i samband med godkännande av offert och bekräftad tid för montage, uppge korrekt leveransadress, meddela eventuell portkod, samt att adressen är bemannad under planerad tid för montage (om ej annat avtalats). Har My Window ej erhållit korrekt information innan avsatt tid för montage, vilket medfört att montage försenats eller ej kunnat slutföras, klassas detta som bomkörning. Vid bomkörning förbehåller sig My Window rätten att debitera ytterligare startkostnad/etableringskostnad samt en timmes montagekostnad i enlighet med My Windows prislista.

Vid montering ansvarar även du som Kund för att arbetsområdet där montering skall utföras på är fritt från hinder. Det är Kundens ansvar att flytta föremål som kan komma till skada. Om My Window måste göra arbetsområdet fritt förbehåller sig My Window rätten att debitera extra timdebitering i enlighet med My Windows prislista. My Window ansvarar ej för föremål som kommit till skada vid montage om Kund ej flyttat det inför montaget. Önskad/efterfrågad demontering av befintliga produkter regleras i offert/beställning. Om detta inte kommit till My Windows kännedom i samband med montage förbehåller sig My Window rätten att efterdebitera arbetskostnaden i enlighet med My Windows prislista.

Vid montage där hjälpmedel såsom exempelvis skylift eller byggnadsställning skall nyttjas, regleras detta i offert/beställning för vem av parterna som tillhandahåller hjälpmedlet.

Montage

Vid montage ansvarar Köparen för att, i samband med godkännande av offert och bekräftad tid för montage, uppge korrekt leveransadress, meddela eventuell portkod, samt att adressen är bemannad under planerad tid för montage (om ej annat avtalats). Har MyWindow ej erhållit korrekt information innan avsatt tid för montage, vilket medfört att montage försenats eller ej kunnat slutföras, klassas detta som bomkörning. Vid bomkörning förbehåller sig MyWindow rätten att debitera ytterligare startkostnad/etableringskostnad samt en timmes montagekostnad i enlighet med MyWindows prislista.

Vid montering ansvarar även du som Kund för att arbetsområdet där montering skall utföras på är fritt från hinder. Det är Kundens ansvar att flytta föremål som kan komma till skada. Om MyWindow måste göra arbetsområdet fritt förbehåller sig MyWindow rätten att debitera extra timdebitering i enlighet med MyWindows prislista. MyWindow ansvarar ej för föremål som kommit till skada vid montage om Kund ej flyttat det inför montaget. Önskad/efterfrågad demontering av befintliga produkter regleras i offert/beställning. Om detta inte kommit till MyWindows kännedom i samband med montage förbehåller sig MyWindow rätten att efterdebitera arbetskostnaden i enlighet med MyWindows prislista.

Vid montage där hjälpmedel såsom ex. skylift eller byggnadsställning skall nyttjas, regleras detta i offert/beställning för vem av parterna som tillhandahåller hjälpmedlet.

Montage av motorstyrda produkter

Vid beställning av motorstyrda produkter skall du som Kund tillhandahålla elektrisk ström om inget annat avtalats. My Window drar ingen elektricitet då detta måste utföras av en behörig elektriker. För att My Window skall kunna testa produkten, samt ställa in gränslägen, måste stickkontakt finnas på plats vid montage. Om elektrisk ström ej finns förberett vid bokat montagedatum och montör måste bokas vid ett senare tillfälle, förbehåller sig My Window rätten att debitera ytterligare startkostnad och timdebitering i enlighet med My Windows prislista.

Information montagetid / Avbokning av montagetid

Information gällande tid för bokat montage förtydligas i orderbekräftelse med datum/dag för montage, montör och avsatt cirkatid för montagets start. Om du som Kund inte kan ta emot My Windows montör på avtalad tid skall detta meddelas My Window omgående, dock senast 48 timmar innan avsatt montagetid. I de fall köparen ej kan ta emot montör på avtalad tid och avbokning ej skett inom 48 timmar, klassas detta som bomkörning. Vid bomkörning förbehåller sig My Window rätten att debitera ytterligare startkostnad/etableringskostnad samt en timmes montagekostnad i enlighet med My Windows prislista.

Om My Window mot förmodan erfordrar ändra montagedatum informeras du som Kund snarast och ny tid för montage bokas enligt överenskommelse.

Leveranstid

Den förväntade leveranstiden anges och framgår på mottagen orderbekräftelse från MyWindow. Angiven leveranstid på offert är beräknad från offertens utskriftsdatum och kan efterjusteras beroende på när offert accepteras av Kund. Leverans sker vanligtvis inom 3-8 veckor från godkänd offert och lagd order. Leverans bekräftas enbart genom orderbekräftelse.

Leveranstiden är beroende på beställningens utförande, leverans kan därför ske vid ett eller flertal olika tillfällen. Om leveranstiden mot förmodan förlängs informeras Köpare snarast möjligt efter att information kommit till MyWindows kännedom. MyWindow förbehåller sig rätten att friskrivas från samtliga ersättningskrav gällande leveransförseningar.

Frakt & Leverans

Beställda produkter kan avhämtas i butik eller levereras till angiven adress via My Windows avtalade transportföretag. Fraktkostnaden baseras på det leveranssätt som används. Kostnad för leverans till Kund sker alltid på Kundens bekostnad om inte annat avtalats. Försenad leverans som beror på transportföretaget som av Säljaren fått i uppdrag att transportera varor tar Säljaren inget ansvar för. I de fall detta inträffar ansvarar Kund för att kontakta det aktuella transportföretaget. Kund ansvarar för att i samband med beställning uppge en korrekt leveransadress med eventuell portkod samt att adressen är bemannad under arbetstid (vardagar mellan kl 8:00-17:00). Är adressen obemannad under tiden då transportföretaget skall leverera produkterna, eller har fel/bristande information för adress angivits, har My Window rätt att debitera Kund för avisering och ny utkörning. Efter 15 dagar returneras produkterna till My Window där kostnad för returfrakt till My Window och ny frakt till Kund tillkommer Kund.

Det är alltid kostnadsfritt att hämta dina produkter i någon av My Windows showrooms. Kund ansvarar för att aviserade produkter hämtas hos aktuellt My Window-showroom (aktuellt showroom anges i orderbekräftelse/avisering) inom 30 dagar från sänd avisering. Avhämtas inte produkten inom 30 dagar förbehåller sig My Window rätten att debitera kund en lagerkostnad om 10 kr/dag till och med den dag produkter hämtats ut.

My Window förbehåller sig rätten att kassera produkter som inte avhämtats 365 dagar från sänd avisering.

Synlig skada

Kund skall ankomstkontrollera leverans för att verifiera att den är riktig och felfri. Synlig skada skall anmälas på kvittensdel vid uthämtning i showroom omgående. Om leverans sker av fraktbolag skall synlig skada omedelbart anges till fraktbolaget och noteras på fraktsedeln.

Sker ej anmälan omgående förlorar du som Köpare rätten att åberopa skadan. Anmälning av skadan skall även göras till My Window. Originalemballage skall alltid sparas.

Icke Synlig skada

Icke synlig skada, även kallad uppackningsskada, skall anmälas omedelbart vid upptäckt och senast inom 7 dagar från det att produkten blivit uthämtad hos My Window. Sker anmälan senare än 7 dagar förlorar du som Köpare rätten att åberopa skadan.

Anmälning av skadan skall även göras till My Window. Originalemballage skall alltid sparas.

Anmälan & hantering av synlig eller icke synlig skada

Samtliga fraktanmälningar skickas till My Windows servicesavdelning per e-post: service@mywindow.se
*Bilder på noterad skada skall alltid bifogas.

I anmälan anges ordernummer samt orsak till service och den position på fakturan som skadan gäller.
Ange även kundnamn, e-mail och telefonnummer till kontaktperson. Detta för att My Window snabbt skall kunna komma i kontakt med rätt person vid eventuella följdfrågor. Fotografera och bifoga bilder på skadan samt beskriv den. Detta för att vi från båda parter lätt och smidigt skall kunna hantera uppkomna skadeärenden. Efter mottagen skadeanmälan träffas överenskommelse för hur service/retur/ersättning skall hanteras.

Kasta aldrig skadat gods. Detta skall omhändertas av dig som Kund tills besked kommer om åtgärd/hantering. Spara alltid originalemballaget vid skada eller vid upptäckt av saknade kollin/tillbehör vid uppackning.

Garantier

Från och med 2016-09-01 gäller 3 års garanti på samtliga av My Windows produkter. För garanti på 3 år gäller orderbekräftelser med registrerat utskriftsdatum från och med 2016-09-01 och framåt. För orderbekräftelser med registrerat utskriftsdatum tidigare än 2016-09-01, gäller 2 års garanti.

Garantin täcker konstruktionsfel och uppenbart installationsfel. My Window har rätt att åtgärda konstaterat garantiärende inom skälig tid, ärendet konstateras av My Window.

Service

Om du som Kund vill åberopa att produkten är felaktig eller bristfällig skall du omedelbart underrätta My Window skriftligen. Köpare ombeds i samband med detta att fylla i My Windows serviceformulär vilket du finner MyWindow Serviceformulär.

Ifyllt formulär mailas till service@mywindow.se
*Bilder skall alltid bifogas.

Kund ansvarar för att produkt som skall hämtas i butik undersöks inom de 14 dagar som gäller för möjligheten att åberopa fel. Sker ej underrättelse av varans behov av service inom 14 dagar från varans montage/avisering förlorar du som Köpare rätten att åberopa felet.

My Window har rätt att åtgärda fel och brister inom skälig tid.

Tvister

Tvister skall i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med My Window. Om tvist ej kan lösas efter samförstånd med My Window kan du som Kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden vars rekommendationer My Window följer.

Force Majeure

Händelse såsom skada som beror på naturkatastrof, försening som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, mobilisering, krigshändelse, beslag, valutarestriktion, systemfel, fel eller inskränkningar i leveranser från underleverantör, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet som ligger utanför My Windows kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till Force Majeure vilket innebär att My Window befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Reservationer

My Window förbehåller sig rätten till prisjusteringar såsom förändrade priser från våra leverantörer, valutaförändringar, lagerförändringar och eventuella tekniska fel.

My Window förbehåller sig även rätten till att vid gardinbeställningar leverera gardiner som kan komma att ha en höjdskillnad mellan 5-10 mm från angivna mått på orderbekräftelse.

My Window ber dig som kund uppmärksamma att vid val av produkt där väv eller tyg klassas som mörkläggande förekommer ljusglipor. Ljusglipor uppkommer bland annat pga placering av fönsterhandtag, väven eller tygets avstånd till fönstret samt montageförutsättningar. My Window garanterar därför inte att produkter med mörkläggande väv eller tyg är 100% mörkläggande.

Övrig information

My Window strävar efter att utvecklas och tar tacksamt emot feedback på: info@mywindow.se

Allmänna köpvillkor My Window
© My Window Persienngruppen AB 2018

0