Skip to main content

Integritetspolicy

My Window arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas vid din användning av våra tjänster. Vi vill vara transparent och öppna med vår hantering av dina personuppgifter har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas. Håll dig uppdaterad om eventuella förändringar av denna integritetspolicy genom att besöka vår webbplats.

Denna integritetspolicy gäller endast My Windows kunder och användare av våra onlinetjänster. Ansöker du om en tjänst på My Window gäller inte denna integritetspolicy. Integritetspolicy för platssökande hittar du på vår karriärwebbplats.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?

My Window Persienngruppen AB (”My Window”) är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.Var lagrar vi dina uppgifter?

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EEA. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vid överföringar utanför EES tillämpar My Window avtalsklausuler av standardtyp och integritetsskydd som skydd i länder utan beslut av adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.Vem har tillgång till dina uppgifter?

Dina uppgifter kan delas inom My Window. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför My Window.

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig, t.ex. speditörer i samband med leverans av varor, mediebyråer för distribution av marknadsföring och kreditupplysnings- eller inkassobyråer för kreditupplysningskontroller, identitetskontroller och indrivning av fordran.Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss, t.ex. när du gör beställningar, kontaktar vår kundtjänst eller registrerar dig som användare. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation, födelsedatum och betalningsinformation. Dessutom kan vi samla in vissa personuppgifter från externa källor, t.ex. kreditupplysningar och adressuppdateringar.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:

-För att skapa och hantera ditt personliga konto på My Window
-För att bearbeta dina beställningar via våra onlinetjänster
-För att skicka dig sms-aviseringar om leveransstatus
-För att kontakta dig vid eventuella problem med leveransen av dina varor
-För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster
-För att skicka tygprover, marknadsföringserbjudanden som broschyrer och kataloger
-För att hantera ditt konto genom att utföra kreditkontroller
-För att göra analyser så att vi kan ge dig relevanta marknadsföringserbjudanden och information
-För att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online
-För att testa och förbättra våra system som tillhandahåller våra tjänster
-För att förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster

På vilken rättslig grund behandlas uppgifterna?

Varje gång vi behandlar personuppgifter som vi samlar in från dig informerar vi dig om huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är lagstadgat eller obligatoriskt för att ingå ett avtal och huruvida det är obligatoriskt att tillhandahålla personuppgifterna och eventuella konsekvenser om du väljer att göra det.

Vilka är dina rättigheter?

– Rätt till tillgång
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta My Window, som skickar dig dina personuppgifter via e-post.

– Rätt till dataportabilitet
Varje gång som My Window behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på dina data överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de personuppgifter du har delgett oss.

– Rätt till rättelse
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Om du har ett konto hos My Window kan du redigera dina personuppgifter på sidorna för ditt konto och ditt medlemskap.

– Rätt till radering
Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av My Window med undantag av följande situationer:

*du har ett pågående ärende med kundservice
*du har en pågående order som ännu inte har skickats eller delvis har skickats
*du har en obetald skuld hos My Window, oberoende av betalningsmetod
*du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren
*din skuld har sålts vidare till tredje part under de senaste tre åren eller ett år för avlidna kunder
*din kreditansökan har avslagits inom de senaste tre månaderna
*om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte

– Din rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av ett legitimt intresse
Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på My Window:s legitima intresse. My Window fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

– Din rätt att neka till direktmarknadsföring
Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, inklusive profilanalyser som görs i direktmarknadsföringssyfte.

– Du kan välja bort direktmarknadsföring på följande sätt:
* Följ instruktionerna i varje marknadsföringsutskick

– Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet
Om du anser att My Window behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

– Rätt till begränsning
Du har rätt att kräva att My Window begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter:
*Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter med utgångspunkt i My Window:s legitima intresse, ska My Window begränsa alla hantering av uppgifterna under pågående utredning av legitimt intresse.
*Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga måste My Window begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.
*Om behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter
*Om My Window inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvaa dig mot rättsliga anspråk.Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Länkar

Webbplatsen mywindow.se kan innehålla länkar till andra webbplatser som vi inte har kontroll över. Vi ansvarar inte för sekretesskyddet eller innehållet på dessa webbplatser, utan vi tillhandahåller dessa länkar för att göra det enklare för våra besökare att hitta mer information om specifika ämnen.

18/05/02

Personuppgiftsansvarig

My Window Persienngruppen AB
Enebybergsvägen 16
182 36 Danderyd
Sverige

Telefon: +46 8 5800 1860
E-post: invoicemywindow.se

Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 556535-5020
Auktoriserad representant: Helene Sandebring
Momsregisteringsnummer: VAT-NR SE556535502001

0