Sätta upp gardiner | Installationsanvisningar

Installation

Instruktioner för hur du lättast installerar dina produkter.

Sätta upp gardiner i taket

Montage i tak

Montera skenfästen direkt i taket. Tänk på hur långt skenan ska sitta från väggen, ta hänsyns till utstickande föremål som fönsterbänkar, element mm.

Sätta upp gardiner på väggen

Montage på vägg

Montera fast skenfästet på väggvinkeln om gardinen behöver komma ut mer än 4 cm från vägg. T ex framför fönsterbänkar, element mm.

Montagehöjden är olika beroende på vilken typ av gardin och krok som har beställts.

Sätta upp gardiner hemma

Fortsättning för både vägg- och takmontage

Montera fästen utmed hela skenans längd med ca 80 cm mellanrum.

Sätt gliden (C) i skenans spår. Montera ett glidstopp (D) i varje ände av skenan (om man vill att gardinen ska vara fäst i sitt yttre läge). Sätt ändskydd (E) i skenans båda ändar.

Lyft nu upp skenan och haka fast överkanten av spåret på baksidan på överkanten av fästet (1). Tryck sedan den nedre delen av skenan mot fästet tills det klickar. Fortsätt med de andra fästena.

Sätta upp gardiner själv

Behöver du hjälp med att inreda ditt fönster?

Hör av dig till oss på My Window. Vi har måttanpassade solskydds- och gardinlösningar för dig.

0